Dombås – כל הדרכים מובילות אל דומבס

במהלך מלחמת העולם השנייה הייתה נפוצה האמרה ש"כל הדרכים מובילות לרומא", אבל בנורבגיה כל...
ROROS ררוס - טרנדלוג

טרנדלוג

טרנדלוג – Trøndelag – המרכז ההיסטורי של נורבגיה מכיוון ששורשיו של איזור טרנדלוג שזורים...